Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Word meter of peter
van een vierkante meter

en help Arboretum Kalmthout groeien.

Laat het weten aan familie, vrienden en kennissen op Facebook, Twitter, LinkedIn of per e-mail.

plattegrond arboretum + uitbreiding
Arboretum Kalmthout breidt uit. Onze botanische tuin van 12,5 hectare wordt in één klap 10.000 vierkante meter groter, oftewel twee voetbalvelden. Jij kunt ons helpen om deze unieke groeikans te grijpen door meter of peter te worden van die extra vierkante meters.
Met jouw steun kunnen we de prachtige tuin, die nu aan het domein grenst, toevoegen aan het bestaande arboretum. Zo krijgen onze toekomstige bomen- en plantensoorten alle ruimte die ze nodig hebben om te groeien en te bloeien.

Word peter of meter van...

Vierkante meter

Een stukje natuurlijk
wandelgazon.

€10

- +
Vierkante meter plantklaar

Verse en vruchtbare grond voor nieuwe bomen en planten.

€40*

- +
Vierkante meter erfgoedculivars

Prachtige collecties om het hele jaar door van te genieten.

€500*

- +
Vierkante meter beschermde soorten

Zeldzame, bijzondere en bedreigde
bomen om te koesteren.

€1000*

- +

Doe een vierkante meter cadeau

Arboretum Kalmthout breidt uit met 1 hectare. Je kan ons helpen om de tuinuitbreiding te realiseren door één of meer van de 10 000 vierkante meters cadeau te doen!

Zo maak je iemand fiere meter of peter van een eigen vierkante meter en maak je hem of haar deel van een groot avontuur: de ontwikkeling van een pril nieuw stuk van het arboretum plek boordevol waardevolle planten en bomen! Meters en peters blijven nauw betrokken en worden als eerste op de hoogte gebracht van al wat er reilt en zeilt.

Je kan kiezen voor een vierkante meter plantklare grond (40 euro), een vierkante meter collectieplanten (500 euro) of een vierkante meter beschermde bomen (1000 euro).

Zo doe je een vierkante meter cadeau

1. Koop een of meerdere vierkante meters via www.hetarboretumgroeit.be

of

Koop een of meerdere vierkante meters door jouw volledige bedrag te storten op rekeningnummer
BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met de structurele vermelding 128/3256/00029

2. Stuur een mail naar hetarboretumgroeit@arboretumkalmthout.be waarin je meedeelt dat jouw aankoop een cadeau is. Geef ook even mee aan wie je het cadeau zal doen.

3. We nemen contact met jou op en bezorgen je een kaart om aan de gelukkige(n) te overhandigen.

Fiscaal voordeel

Het meter- of peterschap is in België financieel aftrekbaar vanaf €40. Bij een gift van €40 of meer aan Arboretum Kalmthout, reikt de Koning Boudewijnstichting je een attest uit dat je aan de belastingsaangifte kunt toegevoegen.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf €40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Giften via deze website komen rechtstreeks op de projectrekening Uitbreiding Arboretum Kalmthout, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting. Je kunt ook storten op de projectrekening zelf: rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met de structurele vermelding 128/3256/00029.